Logo Pepijn@Landen
Geschied- en Heemkundige Kring
erfgoed | lokale geschiedenis | educatief toerisme
Pepijn@Landen
Title of the document Bezoek ons documentatiecentrum
Ga naar de inhoud
14 april 2006 - Opening bezoekerscentrum Rufferdinge (foto's: Georges Wemans)
Landbouw, rode draad in hagelnieuwe bezoekerscentrum Rufferdinge
Het bezoekerscentrum is gehuisvest in het molengebouw dat in 2003 eigendom werd van de stad Landen. Tijdens het toeristisch seizoen zal het van dinsdag tot en met zondag toegankelijk zijn voor het publiek (namiddag), met verlengde openingstijden tijdens de maanden juli en augustus. Het totale project werd begroot op 214.000 euro, steunende op een initiale subsidie (20.000 euro) van de provincie Vlaams-Brabant en een betoelaging van 118.000 euro door Toerisme Vlaanderen. De uiteindelijke realisatie is het resultaat van een partnerschap tussen de stad Landen, de Geschied- en Heemkundige Kring vzw en Toerisme Vlaanderen vzw. Dit bezoekerscentrum moet de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de stad Landen en de periferie bevorderen. Het moet een uitvalsbasis worden voor kennismaking of een verkenning van het eigen verleden van de regio. Het bezoekerscentrum zal bestaan uit verschillende ‘kamers’ of ruimten. In elke ruimte valt er iets speciaals te beleven. De oriëntatie in de streek loopt door in het hele bezoekerscentrum. Overal waar mogelijk wordt verwezen naar de concrete sites en naar de mogelijkheden om deze te bezoeken. De nadruk ligt op het interactieve met diverse aanraakschermen. Grote sfeerfoto’s dompelen de bezoeker onmiddellijk onder in de landschappelijke en landbouwkundige aspecten van de streek. Beeldschermen tonen de werking van de molen en maquettes roepen de nederzettingsgeschiedenis van de streek op. Als kers op de taart wordt Pepijn van Landen voorgesteld als een levensgrote pop, die als verteller zal optreden. Een viertalige folder moet het bezoekerscentrum promoten naar buiten toe.
Landen bezit nu ook zijn klavertje vier
Op vrijdag 14 april 2006 werd in aanwezigheid van talrijke genodigden het nieuwe bezoekerscentrum Rufferdinge officieel ingehuldigd. Burgemeester Cartuyvels: “Het klavertje vier is nu compleet: vredegerecht, toeristische dienst, Geschied- en Heemkundige Kring en nu het bezoekerscentrum, een teder samengaan van gerecht, ontspanning en cultuur”. Verder waren er nog toespraken van schepen voor cultuur René Leroy en de voorzitter van de Geschied- en Heemkundige Kring Roger Delmeire. De plechtigheid werd opgeluisterd door de concertband Groot-Landen onder leiding van Didier Reynaerts. Ook de ontwerper van het logo voor het bezoekerscentrum, Geert Nijs uit Linter, werd samen met de andere laureaten in de bloemetjes gezet. Speciale dank ging ondermeer uit naar de stadssecretaris Renaat Kamers, het personeel van de dienst cultuur en toerisme en in het bijzonder naar de vakmensen van de technische dienst die het grootste deel van de werken in eigen beheer hebben gerealiseerd. Het bezoekerscentrum zal voortaan het ankerpunt vormen bij een bezoek aan de Landense regio. Met de hulp van sfeerfoto’s, beeldschermen, maquettes… wordt men als bezoeker aangespoord om aan streekverkenning te doen. Pepijn van Landen wordt voorgesteld als een levensgrote pop die optreedt als verteller. De promotie van het bezoekerscentrum op regionaal (Haspengouw en Hageland) en federaal (Landen is een vier-provinciënstad) vlak, maar ook richting buitenland zal gebeuren door een viertalige folder.

Burgemeester Pierre Cartuyvels

Stadssecretaris Renaat Kamers

Schepen van Cultuur René Leroy

Roger Delmeire, voorzitter Geschied- en Heemkundige Kring Landen, burgemeester Pierre Cartuyvels, schepen René Leroy

Knippen van het lint: Piere Cartuyvels, René Leroy en Roger Delmeire

Roger Delmeire, Pierre Cartuyvels, Dirk Claes (volksvertegenwoordiger) en René Leroy

Pierre Cartuyvels en Geert Nijs (ontwerper logo Rufferdinge)

Bediening touchscreen (wandel - en fietsroutes)

Concertband Landen (dirigent: Didier Reynaerts)

vlnr: R. Leroy, R. Delmeire, R. Kamers, A. Sevenants, F. Descamps en I. Vanrutten
Folder Bezoekerscentrum Rufferdinge
Terug naar de inhoud